Chuyên mục Dịch vụ

Đàn ông thua phụ nữ ở bản lĩnh… phòng the

Có một cách nghĩ mặc định lâu nay trong vấn đề phòng the là:Theo tham khảo trang: https://gaigoiso1.com/forums/gai-goi-quan-10.46/ Đàn ông luôn “mạnh” hơn phụ nữ về “chuyện ấy”. Tuy nhiên, trên thực tế đàn ông lại là giới thường phải sử…